พืชดอก

พืชดอก

                         พืชแบ่งได้เป็นสองพวกใหญ่ๆ  คือ  พืชมีดอก  กับ กับพืชไม่มีดอก
   เรามักเรีอกพืชมีดอกว่า  พืชดอก  และเรียกพืชพืชไม่มีดอกว่า  พืชไร้ดอก
                         พืชที่เรารู้จักและไดัรับประโยชน์อย่างมากมายส่วนใหญ่เป็นพืชดอก
   ผักสวนครัว  พืชไร่  ไม้ดอก  ไม้ผล  เป็นพืชดอกที่เรารู้จักกันดี และในประเทศไทย
   ของเราก็มีพืชดอกมากมายหลายชนิดที่เราไม่รู้จักอีกมากและพืชดอกบางชนิดเรา
   ก็มาบริโภคได้อีกด้วย เช่น ดอกกุหลาบเราก็นํามายําได้และทําได้อีกหลายอย่าเช่นนํา
   มาตกแต่งสถานที่ประชุมหรืองานที่เหมาะสมและยังเป็นพืชเศษรฐกิจของไทยอีก
   อย่างอย่างหนึ่ง และพืชมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้กล่าวถึง สิ่งที่ควรศึกษามี  ดังนี้
                          –   ส่วนประกอบของดอก
                          –   ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศ
                          –   การสืบพันธ์ของพืชดอก
                          –   การถ่ายละอองเกสร
                          –   สิ่งที่ช่วยในการถ่ายละอองเกสร
                          –   การผสมเกสร
                          –   การสังเคราะห์แสง
                          –   การเจริญเติบโตของพืชดอก

                                   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: